Zoeken

DBFMO - Design, Build, Finance, Maintain, Operate

Een DBFMO-contract combineert de onderdelen Design, Build, Finance, Maintain en Operate in een intergrale opdracht. Hierbij zijn wij als opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk voor de financiering, het ontwerp en de bouw van een object, maar ook voor het gebouwonderhoud en het leveren van de facilitaire diensten gedurende een bepaalde vooraf overeengekomen looptijd.

Ervaring met DBFM (O) - contracten

Vanuit de ervaringen van VolkerWessels en Goossen Te Pas, waarbij wij de kennis en kunde op een juiste wijze kunnen inzetten en presenteren, kunnen we ons onderscheiden van concullega's. Hierbij betrekken wij onze zusterbedrijven maar verliezen daarbij de markt niet uit het oog. Een solide financiële positie biedt de opdrachtgever zekerheid.