Zoeken
-® Marina Kemp - VisserSmit Hanab - Geleen 012.jpg

Wees Alert! Veiligheid Eerst!

WAVE - Veiligheid

Aan het eind van de werkdag weer veilig en gezond naar huis. Een logische wens die helaas niet altijd zo vanzelfsprekend is. Want hoewel het met de kennis, de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en veiligheidsmaatregelen meestal wel goed zit, kan een kleine onoplettendheid toch grote gevolgen hebben. Daarom besteden wij extra aandacht aan bewustzijn en gedrag.

WAVE - animatie

Vakmensen

Sommige dagelijkse werkzaamheden van onze medewerkers hebben de potentie om gevaarlijk te zijn. Maar door goed op elkaar te letten, aandachtig en zorgvuldig te werken zorgen wij ervoor dat deze handelingen veilig worden uitgevoerd. Zelfs bij kleinere handelingen nemen onze vakmensen geen risico’s. Ook voor routineklussen geldt Veiligheid Eerst!

Onze veiligheidswaarden

Bij Goossen Te Pas, onderdeel van VolkerWessels,  willen wij een bedrijfscultuur bevorderen waarin veilig werken centraal staat zonder enige compromissen. Bij al onze activiteiten gelden de volgende kernwaarden: 

 • Consequent Veiligheid is onderdeel van alles wat we doen;
 • Verantwoordelijk Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen;
 • Leerbereid Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen;
 • Open Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid;
 • Actie Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil;
 • Respect Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid;
 • Eerlijk Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen.

Onze veiligheidsregels

Naast de veiligheidswaarden hanteren wij ook de veiligheidsvoorschriften die gelden binnen VolkerWessels. Hiermee willen wij onveilige situaties voorkomen. Deze basisregels zijn:

 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's);
 • Zorg voor veilig afzetting bij de werkplek;
 • Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen;
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek;
 • Doe een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse);
 • Niet werken of rijden onder invloed van alcohol en/of drugs;
 • Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden.

De veiligheidsregels en -waarden vormen de basis van het Veiligheidsprogramma binnen VolkerWessels.
WAVE: Wees Alert! Veiligheid Eerst!

wees alert veiligheid eerst.jpg

Wave is voor iedereen

We zijn namelijk niet alleen verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid, maar ook voor die van directe collega's en onderaannemers of leveranciers waar we mee samenwerken. We letten op elkaar en durven elkaar aan te spreken als we niet veilig genoeg werken. Veilig werken doen we samen!

Wij gaan ervan uit dat iedereen die voor ons werkt zich houdt aan de veiligheidsregels en daarmee gevaarlijke situaties of zelfs ongevallen voorkomt. Om te waarborgen dat de veiligheidsregels correct worden nageleefd is er een handhavingsbeleid opgesteld voor eigen medewerkers en voor onderaannemers en inleners.