Zoeken

Duurzaam bouwen, meer dan energiebesparing

Duurzaam ontwikkelen en bouwen is realiseren wat aansluit op de behoeften van het heden zonder gevaar te brengen in het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien.

circels2.jpg

 

 

 

Daarbij is duurzaamheid meer dan alleen energiebesparing. Ook het realiseren van meer wooncomfort, het gebruiken van hernieuwbare grondstoffen, het voorkomen van afval en het verlengen van de levensduur van gebouwen zijn van belang voor het realiseren van een duurzame leefomgeving. Een betaalbare en duurzame oplossing is het VolkerWessels-concept PlusWonen, PlusRenoveren en MorgenWonen.

Digitalisering

Wij willen een voorloper zijn op het gebied van digitalisering en stellen deze ontwikkelingen dan ook centraal in onze bedrijfsvoering. Onze verwachting is dat onze sector de komende paar jaar meer zal veranderen dan in de dertig jaar ervoor. Dit vergt een nieuwe manier van denken en handelen van ons allemaal. Als onderdeel van VolkerWessels worden wij actief gestimuleerd bij het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatie.

Voor onze medewerkers zijn ontwikkelingen van digitale tools zoals BIM niet alleen handig om onze kennis te verhogen maar ook om de klantwaarde te versterken.

Afvalmanagement

Wij besteden veel aandacht aan de grondstoffen die we gebruiken. Hierdoor letten wij zowel tijdens de ontwikkeling van projecten goed op welke materialen wij in welke hoeveelheden gebruiken als ook tijdens de uitvoering in de vorm van afvalmanagement.

Een van de maatregelen die wij nemen om dit doel te realiseren is het actief verminderen van het bouwafval. Dit bereiken we onder andere door het toepassen van geprefabriceerde gebouwonderdelen. Een goed voorbeeld hiervan is het VolkerWessels-concept MorgenWonen.

co2.png

CO2 - Prestatieladder

Wij werken actief aan de reductie van energieverbruik en CO2-uitstoot om de belasting hiervan op het milieu te verminderen. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van. CO2-reductie op de bouwplaats wordt gerealiseerd door gebruik te maken van het concept "De Duurzame Bouwplaats".