Zoeken

Medewerkers

Het is onze strategie om onze positie zodanig te versterken dat de beste mensen bij ons werken op een veilige, integere en duurzame manier.

dv2013.medewerkers.JPG

Kennisdelen en ontplooien

Vitale medewerkers die openstaan voor ontwikkeling en kennisdeling vormen de kern van ons succes in de markt. Het bieden van een veilige werkomgeving met ontwikkelingsmogelijkheden is dan ook één van de belangrijkste doelstellingen en wordt vanuit het management actief gestimuleerd. Wij bieden medewerkers uitstekende faciliteiten om zich blijvend te ontwikkelen en over de grenzen van hun directe vakgebied te kijken. Wij ontwikkelen een cultuur waarin kennisdeling vanzelfsprekend is en waar diversiteit op de werkvloer bijdraagt aan de kracht en flexibiliteit van onze organisatie. En wij voeren een compromisloos beleid ten aanzien van de integriteit in ons handelen.