Zoeken

Milieu

Wij realiseren ons dat we met bewustwording en slimme technieken en concepten de negatieve impact op de leefomgeving - waaronder de emissie van CO2 - flink kunnen verminderen.

dv2013.milieu.JPG
Duurzaamheidsverslag Volkerwessels 2013

Verantwoordelijk voor de toekomst

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties en willen verkwisting zoveel mogelijk tegen gaan. Daarbij gaat het achtereenvolgens om onze eigen bedrijfsvoering, de projecten die we ontwikkelen en/of uitvoeren en de activiteiten van partijen in de keten. Uit analyses blijkt dat wij aansprekende resultaten kunnen boeken door ons vooral te richten op een beter afvalmanagement, milieuvriendelijke technieken voor asfaltproductie en innovatieve duurzaamheidsconcepten in de bouw. Wij investeren dan ook op deze gebieden en werken daarnaast aan het verhogen van het bewustzijn - zowel binnen als buiten onze organisatie - en stimuleren ideeën voor een milieuvriendelijker bedrijfsvoering. In dat kader hebben wij ook reductiedoelstellingen geformuleerd ten aanzien van onze CO2 uitstoot.