Zoeken

Aanleveren materialen ziekenhuis MST enorme logistieke operatie

3500 geprefabriceerde elementen, 77.000 m2 aan vloeren, staalconstructies, gevelkozijnen en veel ander materiaal worden in het nieuwe ziekenhuis verwerkt. Het gaat om gemiddeld 20 vrachten per dag die afgeleverd worden op de bouwplaats middenin de stad waar nauwelijks ruimte is voor materieel en opslag. "De mogelijkheid om op deze ‘postzegellocatie' te bouwen, vergt een goede voorbereiding en afstemming met de leveranciers, gemeente en opdrachtgever", aldus Niels Slotman, hoofd werkvoorbereider bouwcombinatie Medisch Spectrum Twente (Dura Vermeer, Trebbe en Goossen Te Pas Bouw). Samen met zijn team van acht werkvoorbereiders is hij verantwoordelijk voor de planning van materialen en het nakomen van gemaakte afspraken.

aanlevering_van_bouwmaterialen-1.jpg
aanlevering_van_bouwmaterialen-1.jpg

Voorkomen van overlast

Vrachtwagens, die onder andere uit Limburg en Duiven komen, kunnen niet in een rijtje in de binnenstad neergezet worden om gelost te worden. Daar is geen ruimte voor. Er moet ook voorkomen worden dat er overlast voor medeweggebruikers ontstaat. Daarom is er in een vroeg stadium al met de gemeente gesproken over een mogelijke transportroute.

Niels: "Het aanleveren van bouwmateriaal en het bewaken hiervan is een logistieke operatie. Leveranciers worden de hele dag door in vaste tijdschema's ingedeeld. Zij moeten eerst naar een tussenstop bij bedrijventerrein Josink Es. Vanaf deze tussenstop gaan zij op afroep van de uitvoerder via de Zuiderval naar de bouwplaats: busbaan op en aanvoer via de Koningstraat óf Wooldriksweg op en aanvoer via de ambulanceingang. Voor gebruik van de busbaan is speciaal voor deze nieuwbouw een ontheffing verleend.

De leverancier die via de Koningstraat komt, meldt zich bij de hoofdingang van het bouwterrein bij de portier. De leverancier bij de ambulanceingang aan de Wooldriksweg meldt zich via de intercom en wordt toegelaten op het ziekenhuisterrein. Vervolgens wordt er doorverwezen naar de opstelplek van de vrachtwagen. Elke bouwkraan heeft een eigen uitvoerder en bouwteam, die de leveranciers helpen met lossen en die het materiaal direct verwerken in de nieuwbouw. Het bouwterrein, dat uitgerust is met beveiligingscamera's, wordt via de poorten aan de Beltstraat en Borneostraat weer verlaten".

Regelmatig overleg

Eens per twee weken vindt er een veiligheidsoverleg plaats tussen Niels en de gemeente, brandweer, politie en busmaatschappij met als doel om alle activiteiten in de omgeving van het bouwterrein te bewaken. Niels: "Ook wegwerkzaamheden of evenementen kunnen onze aanvoerroute belemmeren. Het is om diverse redenen belangrijk om met betreffende partijen te communiceren".