Zoeken

Best Practice voor de projectintroductiefilm van bouwteam St. Jansdal Harderwijk

Bewuste Bouwers heeft de Best Practice voor de projectintroductiefilm toegekend aan ons project bouwdeel Zuid in Harderwijk.

Impressie_1.jpg

Wij realiseren, in opdracht van ziekenhuis St. Jansdal, de nieuwe vleugel aan de zuidzijde van het ziekenhuis in Harderwijk. Het ontwerp van de uitbreiding is gemaakt door IAA Architecten uit Enschede. Samen met St. Jansdal en Unica zetten wij de volgende stap in de modernisering van het ziekenhuis.

De nieuwe vleugel omvat verschillende verpleegafdelingen, een ambulancehal en ondersteunende kantoorvoorzieningen. Het gaat hier om een grotere intensive care, een nieuwe verpleegafdeling voor kinderen en tieners en een afdeling voor de behandeling van oncologiepatiënten. Op de begane grond komt een acute opnameafdeling, die in de avond en nacht voor meer rust op de andere verpleegafdelingen zorgt.

Het belang van de zorg is nu nog duidelijker

Door de coronatijd zien wij weer dat de continuïteit van de zorgverlening cruciaal is. Het belang van een goed functionerend ziekenhuis is dus in de afgelopen jaren duidelijker geworden. Wij zijn trots en dankbaar dat wij met dit project bij kunnen dragen aan het goed functioneren van de zorg.

Weten waarvoor we bouwen!

Bewuste Bouwers heeft de Best Practice voor de projectintroductiefilm toegekend aan ons project bouwdeel Zuid in Harderwijk. Dit is de waardering voor dat wij ons volledig bewust zijn van de omgeving waarin wij werken. Een Bewuste Bouwer houdt in alle communicatie-uitingen rekening met de verschillende doelgroepen, zowel op de bouwplaats als naar de omgeving. Wij geven hier vorm aan door onze projectinformatiefilm, die iedere medewerker te zien krijgt bij het introductiegesprek met onze uitvoerder. En dan vooral het onderdeel waarin bewustwording van de doelgroep en de werkomgeving wordt gecreëerd: ‘weten waarvoor we bouwen’. De medewerker krijgt hierin te zien voor wie ze werken, wat er aan de andere kant van de bouwplaats kan gebeuren en wie de medewerkers, bezoekers en patiënten van het ziekenhuis zijn. Wij vinden het enorm belangrijk dat onze medewerkers weten waar en vooral voor wie ze bouwen. Zeker nu wij tegen het bestaande ziekenhuis aanbouwen en wij, hoewel wij het liever willen voorkomen, toch overlast veroorzaken. Door een goed beeld te schetsen van de omgeving en de mensen die zich hierin bevinden, creëren wij meer begrip voor de werksituatie bij onze medewerkers. Hierdoor wordt er eerder rekening gehouden met de omgeving.

Wat is voor ons de meerwaarde van Bewuste Bouwers?

De gedragscode van Bewuste Bouwers geeft ons handvaten en middelen om meer aandacht te hebben voor onder anderen de omgeving waarin wij werken.

“Wij, van Bewuste Bouwers, zijn trots op Goossen Te Pas. De bouwplaats presteert boven de norm van de Bewuste Bouwers gedragscode, met extra aandacht voor de omgeving”.

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden onze website en op de website van het St. Jansdal.