Zoeken

Dimence investeert 30 miljoen in Almelo

De nieuwbouw van Dimence, de zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg, gaat 30 tot 35 miljoen euro kosten. Het gebouw op de hoek van Haven Noordzijde en de Grenzen krijgt de naam Westerdok.

Dimence 2.JPG

Dat is woensdag bekend gemaakt bij de presentatie van het definitieve ontwerp van bureau Kristinsson Architekten. Medio 2015 neemt Dimence het vier bouwlagen tellende pand in gebruik. 

De activiteiten van Dimence in Almelo (locaties Westeres, Hanzelaan, Wierdensestraat, Egbert Gorterstraat, Stationsplein en Oostermaat) en in Nijverdal (Timmerhuis) gaan over naar de nieuwbouw.

In het gebouw Westerdok gaat Dimence zowel zorg aanbieden aan mensen die zijn opgenomen, als aan mensen die op afspraak langs komen.

 

Bron: http://www.tubantia.nl/

Samen voor goede zorg

Ontwikkelingscombinatie Almelo 2010 (bestaande uit Kondor Wessels Projecten en Dura Vermeer Bouw Hengelo) ontwikkelt samen met Dimence de nieuwe huisvesting in Almelo. Goossen Te Pas Bouw en Dura Vermeer Bouw Hengelo zullen zorgen voor de realisatie van het gebouw.

Werk- en zorgprocessen zijn leidend

Uniek bij deze nieuwbouw is dat werk- en zorgprocessen leidend zijn voor het ontwerp van het gebouw. De betrokken partners willen een (werk)omgeving creëren die aangenaam is voor medewerkers en patiënten.
Het gebouw moet ruimte bieden voor ontmoeten en kennisdelen en ondersteunt de zorgverlening optimaal. De inrichting van het gebouw doet recht aan de diversiteit van de patiëntenpopulatie en vervult een maatschappelijke functie voor de wijk.

“Vooroplopen in kwaliteit van zorg”

Dimence: "We verlenen onze zorg momenteel op verschillende locaties in Almelo en Hardenberg. Met de vervangende nieuwbouw willen wij onze patiënten en cliënten voorzien van de best mogelijke omgeving. We willen voorop lopen in de kwaliteit van zorg aan patiënt en cliënten".
"Dat maakt dat we gebouwen willen hebben die modern zijn, goed toegankelijk en een helende omgeving bieden aan de patiënt. Verder willen we graag dat het maatschappelijke karakter van onze dienstverlening uitgebreid terugkomt in ons gebouw. In de huidige gebouwen is dit niet te realiseren."

Goed bereikbaar

Het nieuwe gebouw komt in het Westerdokgebied in Almelo, op locatie De Grenzen - Haven Noordzijde. De kavel heeft een oppervlakte van circa 6.858 m2. Het bruto vloeroppervlakte van het gebouw zal 10.600 m2 bedragen. Het gebouw komt zeer gunstig te liggen ten opzichte van het openbaar vervoer.
Het NS- en busstation liggen op circa 150 meter afstand. Voor eigen personeel en de hulpdiensten zal op eigen terrein een parkeermogelijkheid worden gemaakt van 30 tot 40 plaatsen. In de nabijheid zullen 90 plaatsen gebruikt gaan worden in de door de gemeente Almelo nog te bouwen parkeergarage.

Voortgang

Naar verwachting wordt het gebouw medio 2015 opgeleverd. Kijk voor meer informatie op: http://nieuwbouwalmelo.dimence.nl/.