Zoeken

Eerste woningen Nijrees Zuid zijn opgeleverd

Deze week zijn de laatste twee woningen uit fase 1 opgeleverd. De bouwperiode is voorspoedig verlopen van deze negen eengezinswoningen. De onverkochte woning wordt ingericht als modelwoning.

15.01.20 nijrees zuid.jpg
15.01.20 nijrees zuid.jpg

Start bouw tweede serie woningen

Omstreeks februari 2015 zal gestart worden met de bouw van de tweede serie van zes rijwoningen en de eerste tweekapper. Naar verwachting zal de oplevering van deze woningen rond de bouwvak 2015 plaats vinden.