Zoeken

Goossen Te Pas Bouw behaalt certificaat ISO 14001

Goossen Te Pas Bouw hecht veel waarde aan kwaliteit, veiligheid en milieuzorg en is continu bezig met de verbetering hiervan. Onlangs hebben we ons managementsysteem uitgebreid door een internationaal erkende standaard op het gebied van milieu te integreren in onze werkwijze. Met trots kunnen we meedelen dat, na een succesvolle en foutloze certificeringsaudit, ons managementsysteem is uitgebreid met NEN-EN-ISO 14001:2004.

DNV_MC_ISO9001-ISO14001-VCA__fc#3751.jpg
Cert  ISO14001_01.jpg

Structureel beheersen en verbeteren

Het milieugedeelte van ons managementsysteem richt zich op het structureel beheersen en verbeteren van onze milieuprestaties. Daarbij staan de volgende uitgangspunten centraal:

  • Inventariseren en beheersen van milieurisico's naar aanleiding van onze werkzaamheden
  • Voldoen aan actuele wet- en regelgeving
  • Voorbereid zijn op mogelijke milieu-incidenten
  • Streven naar een permanente verbetering op het gebied van: afvalreductie en te scheiden afvalstromen, terugdringen van energie- en brandstofverbruik, de hoeveelheid verbruikt papier, omgevingsmanagement en het voorkomen van hinderklachten, gebruik van duurzame materialen.