Zoeken

Hercertificering NEN-EN-ISO 14001

Onze organisatie heeft op 18 juni het ISO 14001 groepscertificaat behaald.  

DNV_MC_ISO9001-ISO14001-VCA_klein.jpg

 

 

Het certificaat is geldig voor de volgende scope: 

 

 

Het ontwikkelen en realiseren van projecten in de woning- en utiliteitsbouw evenals het uitvoeren van onderhoud en renovatie.

Milieurisico’s

Met behulp van een milieumanagementsysteem worden de milieurisico’s van onze bedrijfsvoering structureel beheerst . Bovendien streven wij naar een permanente verbetering van de milieuprestaties binnen onze organisatie. Hiermee verplichten wij ons om bewust te zijn van onze invloed op het milieu zoals het gebruik van grondstoffen, gebruik van energie en emissies in de lucht, bodem en water. Evenzeer is er ook zorg voor het vrijkomen van afval, geluid, trillingen en warmte. De milieu-aspecten matrix is het belangrijkste onderdeel van deze norm. Daarnaast is het ISO 14001 systeem zodanig opgezet dat het optimaal aansluit bij ons ISO 9001 certificaat.