Zoeken

Herkenning koninklijke NOACK in nieuwbouw Soesterkwartier

Aan de Soesterweg in Amersfoort heeft Goossen Te Pas Bouw samen met Reggeborgh Vastgoed 48 eengezinswoningen en 30 appartementen ontwikkeld. MorgenWonen realiseert de 48 duurzame woningen en Goossen Te Pas Bouw de 30 sociale huurappartementen.

IMG_4106.jpg

Stichting industrieel Erfgoed van de stad Amersfoort (SIESTA)

SIESTA spant zich in om het industriële erfgoed van Amersfoort te documenteren en te behouden. Deze complexen zijn van grote cultuurhistorische waarde, daarom hebben SIESTA en Goossen Te Pas Bouw delen van het NOACK-complex na de grote brand in november 2017 geprobeerd te redden. In februari 2018 hebben SIESTA, Monumentenzorg, het sloopbedrijf en Goossen Te Pas Bouw het terrein en de restanten van het complex geïnspecteerd. De conclusie was dat het enige overblijfsel voor hergebruik de latei was met de tekst: “E NOACK hofleverancier”. De directeurswoning is helaas niet behouden voor herbestemming.

Herplaatsing van NOACK-latei

Na demontage tijdens de sloop van het complex lag de latei 2 jaar opgeslagen op het terrein van SRO. Jammer genoeg is door weersinvloeden de tekst op de latei aangetast, deze zal begin 2022 worden gerestaureerd.

Om de latei een herbestemming te kunnen geven in het nieuwe appartementencomplex, heeft Goossen Te Pas Bouw in een vroeg stadium 4D-architecten opdracht gegeven de NOACK-latei te verwerken op de bouwkundige tekeningen. Met de nodige zorg is de latei boven de ingang van het nieuwe appartementencomplex gelegd. Op dit moment is het gehele metselwerk gereed en de dakbedekking aangebracht. Op korte termijn wordt het metselwerk gevoegd en krijgt de gevel een completer beeld.

Verwijzing naar koninklijke NOACK.

Niet alleen de NOACK-latei is een verwijzing naar het industriële verleden van Amersfoort. Ook een foto uit 1922 krijgt een “herbestemming” in dit ontwerp. De glazen entree is opgebouwd uit links brievenbussen en rechts een glaswand. De transparante foto, waarop de latei goed zichtbaar is, wordt op deze glaswand aangebracht.

Samenwerking

In goed overleg met de Gemeente Amersfoort, SIESTA, Monumentenzorg en buurtbewoners heeft het ontwikkelteam een mooi en duurzaam project vorm kunnen geven. De prognose voor de oplevering van de appartementen is rondom de jaarwisseling 2021 - 2022.

Met dank aan Sjoerd Hekking voor de historische informatie in dit artikel.

"Een magere oogst, maar dankzij de uitstekende samenwerking met Goossen Te Pas Bouw zijn wij toch bijzonder content."

Sjoerd Hekking (bestuurslid SIESTA) over het minimale behoud van delen van het NOACK-complex