Zoeken

Hoogste punt nieuwbouw Medisch Spectrum Twente

Het Enschedese ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) viert op 24 mei het hoogste punt van de nieuwbouw. Tegelijkertijd wordt afscheid genomen van Herre Kingma, tot 1 mei bestuursvoorzitter van MST. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, heeft hij zijn functie overgedragen aan Bas Leerink, voorheen lid van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar Menzis. De bouw van het nieuwe ziekenhuis is één van de pijlers waar Kingma zich de afgelopen jaren op heeft gericht.

"Het ziekenhuis is van en voor iedereen"

Kingma is trots dat hij op dit moment in de bouw afscheid mag nemen van MST. "Alles komt mooi samen. Normaal moet je op je hoogtepunt stoppen, ik stop op het hoogste punt", stelt Kingma. "Het ziekenhuis is van en voor iedereen. Daar heb ik me de afgelopen jaren ook sterk voor gemaakt. Ik hoop dat mensen zich thuis gaan voelen in het nieuwe ziekenhuis." Kingma startte in 2006 als bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente. Daarvoor was hij vanaf 2000 Inspecteur Generaal voor de Gezondheidszorg (VWS). Na zijn voorzitterschap gaat Kingma zich op verzoek bezighouden met de fusie van integrale kankercentra in Nederland.

Twee maanden voor op schema

De bouw van het nieuwe ziekenhuis loopt op schema. Het prefab betonnen casco is naar verwachting volledig gemonteerd op 1 september 2013. Dat is circa twee maanden eerder dan gepland. Eind januari 2014 zijn vervolgens nagenoeg alle buitengevels en dakconstructies gereed.

Voorbereidingen afbouw

Om ook afbouwactiviteiten eerder te kunnen opstarten dan het contractschema, worden verschillende maatregelen getroffen. Zo worden nu al in de ruwbouwfase installaties voor lucht, water, vuilwaterafvoeren en medische gassen aangebracht tegen de onderkant van de betonvloeren. Evenals kabelgoten voor elektra- en datakabels.

Ook onderdelen van de scheidingswanden worden in de ruwbouwfase voorgetrokken om installatiedoorvoeringen te realiseren. Verder worden de ophangframes van de toiletten en overig sanitair al opgesteld. De oplevering van het ziekenhuis is gepland op eind juli 2015. MST wordt ontwikkeld en gebouwd door bouwcombinatie Dura Vermeer/Trebbe/Te Pas Bouw MST V.O.F. in bouwteam met de installatiecombinatie Unica, Croon en Wolter & Dros.