Zoeken

Nieuwbouw St. jansdal opgeleverd

De nieuwbouw van de radiologie, poliruimtes van de cardiologie en kleedkamers OK zijn op dinsdag 8 december door de bouwers overgedragen aan het St Jansdal. Met de oplevering bereikt St Jansdal een belangrijke mijlpaal. Met de nodige maatregelen kon de bouw gelukkig goed doorgaan en is alles volgens schema verlopen

Maud Keltjens en Niels Slotman.jpg

Radiologie, polikliniek, Kleedkamers, OK

Het nieuwbouw- en renovatieproject van St Jansdal verbindt twee bestaande vleugels van het ziekenhuis met elkaar. Op de begane grond bevindt zich de afdeling radiologie met onder andere twee MRI’s, een niersteenvergruizer, doorlichtkamer en een PET/CT Scan. Op de eerste verdieping is de polikliniek cardiologie gebouwd. Bij dit nieuwbouw- en renovatieproject was Goossen Te Pas Bouw verantwoordelijk voor alle bouwkundige werkzaamheden. Unica droeg zorg voor de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Wiegerinck was betrokken als architect en Halmos als installatieadviseur. De oplevering van de nieuwbouw vond gefaseerd plaats. De (medisch)technische dienst van St Jansdal heeft de afgelopen tijd al apparatuur geïnstalleerd, terwijl de bouwende partijen ook nog aan het werk waren. Dit is gedaan om tijd te winnen. Dit vroeg om wederzijds vertrouwen om gelijktijdig op een bouwlocatie aan het werk te zijn, maar het laat ook zien dat er onderling vertrouwen is en een goede samenwerking. Vanaf maandag 21 december staan er patiënten gepland in de nieuwbouw

De gebruikers van de nieuwe ruimtes, kwamen regelmatig op de bouw om te zien of alles goed volgens plan verliep. De hesjes en bouwhelmen die ze tijdens deze bezoeken droegen, hebben zij symbolisch teruggeven aan de bouwers. De nieuwbouw van radiologie is het eerste project van het ‘Masterplan’, waar nog hard aan gewerkt gaat worden de komende jaren. Medio december volgt de oplevering van de hartkatheterisatie kamer. Vanaf januari 2021 volgt de verbouw van een deel van de bestaande radiologieruimtes en gaat St Jansdal verder met het schuifplan van de poliklinieken. Ook de voorbereidingen voor de nieuwe ziekenhuisvleugel aan de zuidkant (bouwdeel Zuid) zijn in mei van dit jaar gestart.  

Maud Keltjens en Niels Slotman.jpg
Maud Keltjens, hoofd radiologie en functieafdeling overhandigt symbolisch een bouwhelm en – hesje aan Niels Slotman, projectleider Goossen Te Pas Bouw.

"Bouwer levert daad- en denkkracht"

volgens artikel in "Bouwen aan de Zorg"