Zoeken

Opening Westerdok Almelo

Het nieuwe pand Westerdok is op 18 juni officieel geopend. Vier stichtingen van de Dimence Groep verlenen vanuit Westerdok geestelijke gezondheidszorg.

beeld.jpg
beeld.jpg

De opening werd gevierd met zo’n 200 genodigden. Zij luisterden naar verschillende toespraken en na een virtuele rondleiding door het pand drukte Nicole (9 jr.), patiënt van Jeugd ggz op een knop, waardoor de ruimte werd verlicht en Westerdok officieel was geopend. Vervolgens mocht zij samen met Ernst Klunder (voorzitter raad van bestuur Dimence Groep), Arnoud Jansen (psychiater Dimence) en Jon Hermans-Vloedbelt (Burgemeester van Almelo ) buiten de schop ter hand nemen en een plataan in de grond zetten. Na dit officiële gedeelte was er alle ruimte voor een lekker buffet en een goed gesprek.

Westerdok is flexibel, conceptueel en tijdloos

Dura Vermeer Bouw Hengelo en Konder Wessels Projecten hebben het plan ontwikkeld. De realisatie van Westerdok was in handen van bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo/ Goossen Te Pas Bouw waarbij Klein Poelhuis verantwoordelijk was voor de aanleg van de gehele  installatie. De LEAN werkmethodiek vormde vanaf de start een belangrijk onderdeel in de samenwerking.

In het proces van de bouw van Westerdok werd  ook aan medewerkers en cliënten gevraagd mee te denken in werkgroepen over de inrichting en de uitstraling van Westerdok. “Er ontstond een heel open manier van samenwerking, iedereen voelt zich eigenaar van het gebouw” volgens Arnoud Jansen van Dimence