Zoeken

Plus Ultra II behoort tot de top van luchtdichte gebouwen

In opdracht van Kadans Science Partner heeft Goossen Te Pas Bouw een Multi tenant gebouw in Wageningen op de Campus gerealiseerd dat ontworpen is door Proof of the Sum. Bij de realisatie van het gebouw Plus Ultra II in Wageningen hebben wij gebruik gemaakt van de expertise van ingenieurs- en adviesbureau DGMR in onder andere de luchtdichtheid en thermische isolatie van gebouwen. Hier heeft Goossen Te Pas Bouw een prachtig resultaat behaald: De meetresultaten van de luchtdichtheidsmeting voldoet zeer ruim aan de gestelde eisen. Met een prestatie van 0,09 dm3/s/m2 behoort Plus Ultra II tot de top van luchtdichte gebouwen van dit formaat. Volgens DGMR “iets wat we zelden tegenkomen in de markt!”

WAGENINGEN_PLUSULTRAII_01_IMG_6660_6D_a - kopie.jpg

BREEAM-Excellent

Vanaf de ontwerpfase heeft duurzaamheid een grote rol gespeeld. Om het BREEAM-Excellent certificaat te behalen heeft Goossen Te Pas Bouw al tijdens de voorbereiding extra aandacht geschonken aan de luchtdichtheid en de thermische isolatie van het gebouw. De samenwerking met DGMR startte daarom al in een vroeg stadium van het project.

“iets wat we zelden tegenkomen in de markt!”

reactie van DGMR op het behaalde test resultaat

Voortraject en uitvoering

Als eerste zijn de MPG (Milieu Prestatie Gebouw) berekeningen gemaakt. Daarnaast zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  1. Detailcontrole op luchtdichtheid en thermische isolatie;
  2. Inspectie in het werk op luchtdichtheid en thermische isolatie;
  3. Thermografische opname: representatieve geveldelen en dak;
  4. Luchtdoorlatendheidsmetingen: totaal gebouw.
WAGENINGEN_PLUSULTRAII_20_IMG_6707_6D_a - kopie.jpg

Belangrijk waren de detailcontroles op de uitvoeringsdetails, waarbij we adviezen over afdichtingen en praktische uitvoerbaarheid ontvingen. Hierbij is de interactie tussen het uitvoeringsteam en het controleteam van groot belang om de details te optimaliseren. Vooral de 1e kwaliteitscheck was van grote waarde. In een vroeg stadium konden wij onze manier van aanpak optimaliseren. Door deze constructieve samenwerking tussen Dennis Ekkel, Ron Rosink, Dinand Edel van Goosen Te Pas Bouw en Marc Schuiling van DGMR is er een prachtig duurzaam resultaat neergezet.

20200409_200057.jpg
de blowerdooropstelling

Voor de oplevering van Plus Ultra II heeft de luchtdichtheidsmeting en de thermo grafische opname plaatsgevonden. Met dat rapport hebben wij de bewijslast aangeleverd voor het behalen van BREEAM credit ENE 26 (2 punten).

Plus Ultra Leiden

Omdat de samenwerking goed is bevallen, zetten wij deze samenwerking voort bij ons nieuwe project op het Leiden Bio Science Park. In opdracht van Kadans Science Partner realiseren wij Plus Ultra Leiden. Dit is eveneens een open, flexibel en multifunctioneel gebouw. Het gebouw is met een hoge duurzaamheidsambitie ontwikkeld. Die ambitie is vertaald naar praktische en zinvolle maatregelen. Zo voorziet een ruim PV-panelen dak het gebouw van elektrische energie en verwarming en koeling wordt geregeld vanuit warmtepompen, zodat geen gasaansluiting meer nodig is. Verder draagt de flexibiliteit van het gebouw bij aan het circulaire gedachtengoed en de toekomstbestendigheid. Met de duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen wordt gestreefd naar een BREEAM-NL Excellent certificering.

Kadans

Kijk voor meer informatie over Plus Ultra II in Wageningen op de website van Kadans Science Partner.