Zoeken

Realisatieovereenkomst zorginstelling Dimence getekend

Zorginstelling Dimence en Ontwikkelingscombinatie Almelo 2010, bestaande uit Kondor Wessels Projecten en Dura Vermeer Bouw Hengelo, hebben op 4 februari de realisatieovereenkomst getekend voor het casco van de nieuwbouw in Almelo.

image-3612521.jpg

Sybren Bangma, voorzitter Raad van Bestuur, tekende namens zorginstelling Dimence. Martijn Luchjenbroers, directeur Kondor Wessels Projecten en Henk Pluimers, directeur Dura Vermeer Bouw Hengelo tekenden namens de ontwikkelingscombinatie.

image-3612521.jpg

Ontwikkeling

Ontwikkelingscombinatie Almelo 2010 ontwikkelde al samen met Dimence de nieuwe huisvesting in Almelo. Dura Vermeer Bouw Hengelo en Goossen Te Pas Bouw zullen in april 2013 starten met de realisatie van het gebouw. Het nieuwe gebouw komt in het Westerdokgebied in Almelo, op locatie De Grenzen - Haven Noordzijde. De kavel heeft een oppervlakte van circa 6.858 m2. Het bruto vloeroppervlakte van het gebouw zal 10.800 m2 bedragen. Naar verwachting wordt het gebouw eind 2014 opgeleverd. Dimence wil begin 2015 haar nieuwe huisvesting in gebruik nemen. De nieuwbouw dient ter vervanging van de bestaande locaties Westeres, Hanzelaan, Wierdensestraat, Egbert Gorterstraat, Stationsplein, Oostermaat (allen in Almelo) en Timmerhuis (Nijverdal).

Werk- en zorgprocessen zijn leidend

Uniek bij deze nieuwbouw is dat werk- en zorgprocessen leidend zijn voor het ontwerp van het gebouw. De betrokken partners willen een (werk)omgeving creëren die aangenaam is voor medewerkers en patiënten.
Het gebouw moet ruimte bieden voor ontmoeten en kennisdelen en ondersteunt de zorgverlening optimaal. De inrichting van het gebouw doet recht aan de diversiteit van de patiëntenpopulatie en vervult een maatschappelijke functie voor de wijk. Het ontwerp voorziet daarom in een flexibel casco gebouw.

"Vooroplopen in kwaliteit van zorg”

Dimence: "We verlenen onze zorg momenteel op verschillende locaties in Almelo en Hardenberg. Met de vervangende nieuwbouw willen wij onze patiënten en cliënten voorzien van de best mogelijke omgeving. We willen voorop lopen in de kwaliteit van zorg aan patiënt en cliënten".
"Dat maakt dat we gebouwen willen hebben die modern zijn, goed toegankelijk en een helende omgeving bieden aan de patiënt. Verder willen we graag dat het maatschappelijke karakter van onze dienstverlening uitgebreid terugkomt in ons gebouw. In de huidige gebouwen is dit niet te realiseren."