Zoeken

Saxenburgh Groep legt fundering voor het nieuwe medisch centrum

Donderdag 30 augustus is het eerste deel van de fundering voor het nieuwe medisch centrum in Hardenberg gestort. Bij de opkomende zon arriveerde een grote kraan op het bouwterrein. De bouwers van Dura Vermeer Bouw Hengelo en Goossen Te Pas Bouw  gingen aan de slag om het beton te storten.

fundatie mensen.JPG
fundatie mensen.JPG

De afgelopen weken is de houten bekisting aangebracht als basis voor de betonstort. Rene Evers, projectleider Ontwikkel Combinatie Vechtdal vertelt dat de betonstort gebeurt in zes opeenvolgende fasen: “Voor de totale fundering is maar liefst 700 m3 beton nodig. Dan hebben we het over ongeveer 60 vrachtwagens vol. Wij verwachten dat half september het eerste deel van de begane grond er in ligt. De hele vloer heeft een oppervlakte van 4300 m2. Dat is gelijk aan zo’n 540 auto’s. En dan nog zo’n weetje: het totale gewicht van de wapening is 115.000 kg, dit komt neer op 21 olifanten.”

beton storten fundatie.JPG

Compact en Duurzaam

Het nieuwe medisch centrum is compact en duurzaam en biedt een compleet pakket aan medisch specialistische zorg voor de inwoners van het Vechtdal en Zuidoost Drenthe. Karin Kerkhof, programmamanager nieuwbouw: “Compact wil zeggen dat we met minder vierkante meter en minder bedden meer patiëntenzorg gaan bieden. Op deze manier heeft het medisch centrum bestaansrecht en kan het volledige medisch specialistische zorg in de regio blijven bieden inclusief Intensive Care en Spoed Eisende Hulp. Dit realiseren we door flexibel gebruik te maken van de ruimten, anders te werken en activiteiten te verschuiven naar de eerste lijn. Wat betreft duurzaamheid focussen we op het gebruik van duurzame energie, efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen en het beperken van de energievraag.”

De verwachting is, dat in 2020 inwoners van de regio gebruik kunnen maken van het nieuwe medisch centrum.