Zoeken

VolkerWessels Bouw & Vastgoed klimt naar niveau 4 op CO2-Prestatieladder

Voor grote inspanningen op het gebied van CO2-management heeft de sector Bouw & Vastgoedontwikkeling van VolkerWessels niveau 4 van de CO2-Prestatieladder bereikt. Hiermee onderschrijft VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling de kracht van de CO2-Prestatieladder als instrument om CO2-reductie te realiseren.  

co2 prerstatieladder.jpg

Uitstoot

De uitstoot van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling bedroeg in 2011 27,3 kton; een absolute reductie van 7,1% ten opzichte van 2010. Voor 2014 hebben de ruim 40 werkmaatschappijen van Bouw & Vastgoedontwikkeling de ambitie om de CO2-footprint terug te dringen met 5%.

Winst

Bouw & Vastgoedontwikkeling beseft dat zij een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de CO2-emissies voor de gehele bouwketen. Zo is er nu ook onderzoek gedaan naar de CO2-emissies in de levenscyclus van het PlusWonen-concept van VolkerWessels. Dit is gebeurt in samenwerking met ketenpartners. Het onderzoek laat zien dat er winst te behalen is in een slimmer ontwerp, toepassen van andere materialen en het gebruik van duurzame energiebronnen in de gebruiksfase van de woningen.