Zoeken

Werkzaamheden verbinding nieuwbouw MST met binnenstad Enschede

  Er zijn op het nieuw te realiserenKoningsplein voor de hoofdingang van het nieuwe MST al heel wat werkzaamhedenverricht voor de realisatie van de ondergrondse verbinding tussen de binnenstaden het nieuwe MST. De enorme kuil in het bovendek zal niemand ontgaan zijn.   Wij informeren u graag over de huidigestand van zaken van de werkzaamheden en de planning voor de aankomende periode.   De kabels en leidingen zijn omgelegd doorde gemeente. De bovenlaag is ontgraven en de damwanden zijn inmiddels geplaatst.Tot en met week 18 vinden er betonwerkzaamheden plaats ten behoeve van hetbetondek. Daarna wordt er op het bovendek asfalt aangebracht, zodat de bocht inde Koningstraat en Beltstraat weer berijdbaar is.   Ook ondergronds bij de westelijke uitritvan de Van Heekparkeergarage is al een heel lang pad uitgegraven waar het tapisroulant (rolpad) overheen komt te liggen. Via dit rolpad bereiken patiënten enbezoekers straks een stijgpunt waarmee ze in de centrale hal van het MST terechtkomen.   In week 22 tot en met 51 vinden er nog meerondergrondse werkzaamheden plaats voor het realiseren van de tunnel. Dan wordthet Koningsplein afgesloten om kabels en leidingen om te leggen en starten deheiwerkzaamheden voor de damwanden van het tweede deel van de tunnel (onder hetKoningsplein). In open bouw wordt het betonwerk voor de tweede fase gemaakt enwordt de grond onder het eerste deel ontgraven. Onder andere wordt er dan ookeen doorbraak gemaakt. HET moment waarop de verbinding van het nieuwe MST metde binnenstad een feit is. Wij houden u natuurlijk van dit alles op de hoogte.

tunnel.jpg
tunnel.jpg