Zoeken

Vernieuwend

Maatschappelijk verantwoord bouwen is voor ons een vanzelfsprekendheid. We volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet, onderzoeken de markt en realiseren waar deze om vraagt. Altijd met respect voor de omgeving. Dat vraagt om vernieuwende oplossingen.

Velve - Passive House1.JPG

Een goed voorbeeld is "gemeentehuis Hardenberg": een project waarbij ontwerp, gebruik en techniek optimaal op elkaar zijn afgestemd. Middels vernieuwende organisatie- en contractvormen. Dit heeft geresulteerd in het duurzaamste gemeentehuis van Nederland met een uitgekiende combinatie van warmte-koude-opslag in de bodem, warmtepompen, betonkernactivering, verdringingsventilatie via vloeren, benutten van restwarmte van computers, CO2-gestuurde ventilatie en energiezuinige verlichting. Een ander voorbeeld van vernieuwend bouwen, is de realisatie van "211 woningen Velve Lindenhof". Een project welke wij in nauwe samenwerking met ons zusterbedrijf De Groot Vroomshoop uitvoeren. Het is voor het eerst in Nederland dat op deze grote schaal passiefhuizen gebouwd worden. Een passiefhuis onderscheidt zich ten opzichte van de reguliere woningen door zijn minimale luchtdoorlatendheid en zijn hoge isolatiewaarden. Dat dit een bijzonder en nieuw project is in Nederland valt dan ook op te maken uit de grote hoeveelheid aandacht die het project krijgt.