Zoeken

Vestiging Almelo

Bij de realisatie van kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw komt heel wat kijken. Dat geldt ook voor bouwactiviteiten aan bestaande bouw, zoals onderhoud, renovatie en verbouw. Deze specialistische activiteiten vragen méér dan stenen stapelen alleen. Ze vereisen allround vakmanschap. Intensief overleg en korte communicatielijnen. Snelle inzet en flexibiliteit. En bovenal oog voor de belangen van bewoners en gebruikers. Deze speciale activiteiten worden hoofdzakelijk vanuit onze vestiging in Almelo gecoördineerd.

IMG20221115134655.jpg

Planmatig onderhoud

Een gespecialiseerd team van Goossen Te Pas pleegt regelmatig onderhoud aan het onroerend goed voor woningcorporaties, beleggers, pensioenfondsen, verzekeraars, makelaars en bedrijven. Voorop staat dat we huurders, bewoners, gebruikers of een productieproces zo min mogelijk hinderen. Daarom besteden we in het voortraject veel aandacht aan overlastbeperkende maatregelen en vindt intensief overleg plaats met opdrachtgever en gebruiker. Wij bieden méér dan onderhoud, zeker wanneer wij de volledige regie voeren over een project. U kunt rekenen op zorgeloosheid en zekerheid. De onderhoudsactiviteiten kunnen tegen vooraf afgesproken tijdslijnen worden uitgevoerd. Onder onze regievoering kunnen alle activiteiten naadloos op elkaar worden afgestemd. Op die manier weet u zeker dat het onderhoud exact volgens planning en overeengekomen budget wordt uitgevoerd. Daarmee bent u verzekerd van financiële zekerheid en volledige beheersbaarheid van het proces.

Renovatie

Renovatie vereist doorgaans een combinatie van verschillende disciplines. We beschikken over specialisten op elk noodzakelijk gebied. Ervaren vakmensen die op de hoogte zijn van alle nieuwe bouwontwikkelingen, maar die eveneens kennis hebben van specifieke bouwmethoden, -vaardigheden en -materialen uit het verleden.

Verbouw en nieuwbouw

Onze vestiging in Almelo heeft een ruime ervaring in het bouwen en verbouwen van woningen, winkels, kantoren en bedrijfsruimten. Wij staan garant voor de perfecte afhandeling van uw nieuwbouw-, uitbreidingswensen of energetische verbeteringen aan bestaande gebouwen/ objecten. Onze opdrachtgevers hebben te maken met één contactpersoon die het project begeleidt vanaf het ontwerp, offerte, uitvoering tot en met de oplevering van hoogwaardige kwaliteit. Duurzaam gericht met respect voor mens, milieu en omgeving. De Lean principes zijn geïntegreerd in het bedrijfsproces, kort samengevat: zo efficiënt en slim mogelijk bouwen. Ons voornemen: Plezier hebben in de samenwerking voor de lange termijn.

24-uurs service

Altijd en overal paraat. Wij bouwen voor gemeenten, woningcorporaties, bedrijven, winkelcentra, scholen, zorginstellingen, overheden en sportorganisaties. Een divers gezelschap, maar allemaal stellen ze dezelfde eisen aan hun vastgoed: het dient in optimale staat te verkeren en te allen tijde te beantwoorden aan de eisen en wensen van de gebruikers. Onze vestiging in Almelo kan daarvoor zorgen. Jaar in jaar uit, zeven dagen in de week, 24 uur per dag.