icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Certificaten

Wij vinden kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid belangrijk. Vanzelfsprekend beschikken we over de nodige certificaten op deze terreinen.

ISO 9001 en SO 14001

ISO 9001 is een set eisen voor kwaliteitszorg, opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). Een ISO 9001 certificaat geeft aan dat een bedrijf op systematische wijze werkt aan de waarborging en verbetering van de kwaliteit waarmee haar producten of diensten tot stand komen.

ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Een milieumanagementsysteem richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via het milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in onze bedrijfsvoering.

VCA**

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) worden in een zeer complete vragenlijst uitgewerkt. Deze lijst doet dienst als doorlichtings- en screeningssysteem voor bedrijven die werkzaamheden verrichten voor derden. De twee sterren geven aan dat het hier gaat om het algemene (hoogste) niveau van goedkeuring.

SCL logo.PNG

Safety Culture Ladder

Bewust veilig en gezond werken.

Veiligheid is overal. Het heeft betrekking op iedere medewerker, in onze sector. De Safety Culture Ladder (SCL) is een instrument om veiligheidsbewustzijn bij ons bedrijf te meten. Veiligheid gaat verder dan regels en eisen. Het moet dagelijks terugkomen in cultuur, houding en gedrag. De SCL stimuleert ons en onze onderaannemers om bewust veilig en gezond te werken. Goossen Te Pas voldoet aan de eisen SLC TREDE 3.

FSC® en PEFC

Door te kiezen voor duurzaam bosbeheer wordt grootschalige vernietiging van bossen een halt toegeroepen. Met certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos worden aangetoond. FSC® en PEFC zijn wereldwijd de bekendste certificatiesystemen. FSC® is de afkorting voor Forest Stewardship Council® en PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification. Hieronder vindt u onze FSC- en PEFC-certificaten.

FSC® (licentiecode FSC-C147406) en PEFC (licentiecode PEFC-30-32-1369)

fundeon nieuw

Fundeon erkend leerbedrijf

Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector. Goossen Te Pas is als erkend leerbedrijf gecertificeerd. Goossen Te Pas hecht bijzonder veel waarde aan talent. De bouw heeft immers vakmensen nodig, nu en in de toekomst. Wij zien een leerlingbouwplaats als een plek waar mensen die een opleiding in de bouw volgen het vak in de praktijk kunnen leren.

logo bewuste bouwer

Bewuste Bouwers

Samen met enkele collega-bouwers richtte VolkerWessels in 2009 de Bewuste Bouwers op. Een stichting zonder winstoogmerk, gebaseerd op een eerder in Engeland geïntroduceerd succesvol concept. De stichting geeft enerzijds een gedragscode voor bouwplaatsen uit en investeert anderzijds in activiteiten die het imago van de bouw verbeteren. Een Bewuste Bouwer heeft expliciet aandacht voor medewerkers en veiligheid, voor omgeving en milieu. De stichting beoordeelt bouwplaatsen op een aantal criteria die met deze aspecten verband houden.

co2 nieuw

CO2 - Prestatieladder

Als onderdeel van VolkerWessels zetten wij ons in voor de reductie van CO2. Jaarlijks worden CO2-emissies gemeten en reductiedoelen gesteld. Ieder jaar realiseren wij weer gebouwen met een nog betere energieprestatie dan de gebouwen die we een jaar eerder hebben gerealiseerd.

 

VolkerWessels heeft als doel in 2020 een CO2-reductie te halen van 10%.

bouwend nl nieuw

Bouwend Nederland

Goossen Te Pas is lid van Bouwend Nederland. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven en behartigt als ondernemersorganisatie de belangen van 5000 kleine, middelgrote en grote bouw- en infrabedrijven. Bouwend Nederland staat voor een vitale bouwsector die bouwt aan duurzame vernieuwing van de leefomgeving.