Zoeken
gevel3.jpg

Brede school Berflo Es Hengelo

Op een unieke plek in Hengelo zal, in het speciaal daarvoor ontworpen Watertorenpark, de MFA/Brede School Berflo Es worden gerealiseerd. De hoofdgebruikers zijn drie basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buurt- en welzijnswerk en zorg (consultatiebureau). Het gebouw zal het kloppend hart worden van de herstructureringswijk Veldwijk-Noord en meet circa 5.300 m2. De MFA/Brede School wordt gerealiseerd conform de Passief Huis technologie; energiezuinig en ‘fris'.

Meer dan onderwijs

De Brede School Berflo Es is meer dan alleen onderwijs. Met verschillende dagarrangementen geeft de brede school antwoord op de toenemende vraag naar goede voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse opvang. Daarnaast werkt de brede school nauw samen met het WijkNetwerk 0-12 voor een aansprekend aanbod aan activiteiten voor kinderen en ouders.

Fraai gebouw

De brede school komt in een fraai nieuw gebouw in het waterpark. De partners krijgen elk een eigen gedeelte met een eigen ingang. Op deze wijze behoudt een ieder zijn eigen karakter en kleinschaligheid.

Ook de multifunctionele accommodatie, waartoe onder mee het wijkwelzijnswerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Speel-o-theek en de wijkraad behoren, krijgt hier een onderkomen. Het ‘gezamenlijk-wonen-onder-één-dak' biedt uitstekende mogelijkheden om gebruik te maken van elkaars faciliteiten, deskundigheid en materialen.

Uniek

De Brede School Berflo Es is, kortom, uniek voor Hengelo. Een brede en uitnodigende wijkvoorziening. Een vertrouwde plek voor alle kinderen van 0-12 jaar in de Berflo Es.