Zoeken
Palet 1.jpg

Het Palet

In Enschede is brede school "Het Palet" gerealiseerd. De brede school bestaat uit ca. 1.880 m2 met daarin gehuisvest een basisschool, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf. Daarnaast is een afzonderlijke gymzaal (ca. 570 m2) gerealiseerd.

Brede school

Brede school "Het Palet" bestaat uit 10 leslokalen, een peuterspeelzaal, ruimten voor buitenschoolse opvang (BSO) en een afzonderlijke gymzaal. Op het dak bevindt zich een dakterras ten behoeve van lessen. Zowel de school als de gymzaal zijn praktisch gangloos ontworpen, waardoor een hoog percentage nuttige bruto-meters ontstaat. Op het buitenterrein zijn speelterreinen ingericht voor peuters, buitenschoolse opvang en basisschoolleerlingen. De school is voorzien van een all-air systeem gebaseerd op 45m³/h per leerling. De temperatuurregeling vindt plaats met naverwarmingsbatterijen geregeld per ruimte. Aanvullend wordt voor de KDV vloerverwarming aangebracht. De sporthal is eveneens voorzien van vloerverwarming.