Zoeken
01.jpg

Internationale school Landstede te Eerde

Na vele jarenlange restauratiewerken op en rond het kasteel Eerde in Ommen is de vervangende nieuwbouw van de international school, die voorheen in het kasteel en bijgebouwen was gehuisvest, gerealiseerd. Binnen de bestaande slotgracht, in de kasteeltuin, is de vervangende nieuwbouw van de international school met 10 lokalen en bijbehorende onderwijsruimten gesitueerd.

Nieuwbouw op subtiele wijze opgenomen in historische situatie

Om het beeld van de historische buitenplaats niet te verstoren is er voor gekozen om de school gedeeltelijk te verdiepen en als oplopend landschap vorm te geven. De oplopende grasmat wordt op deze wijze vanzelf een dak. Gevels bestaan uitsluitend uit glas, gelamineerde houten liggers en beton. Door het op een minimalistische wijze toepassen van deze natuurlijke materialen gaat het gebouw als object naadloos over in de kasteeltuin en versterkt het de historische context van de situatie.

Beperkte bouwtijd

Slechts vierenhalf maand kreeg Goossen Te Pas Bouw om de vervangende nieuwbouw voor de Internationale School In Eerde te realiseren. September 2011 is de nieuwbouw opgeleverd. In combinatie met de uitvoering van het tuinontwerp, dat als vegetatiedak doorloopt over het schuin oplopende dak van de school en samen met de eveneens in uitvoering zijnde restauratie van de historische grachtmuren, levert de nieuwbouw een waardevolle kwaliteitsimpuls op voor zowel het onderwijs van Landstede als voor Kasteel Eerde en de directe omgeving ervan.