Zoeken
Menko 3.jpg

Menko watertoren

Het werk omvat de verbouwing van een watertoren tot 8 appartementen en een aanbouw/ nieuwbouw van de R.K. basisschool de Menko-toren.

Combinatie school en appartementen

De bestaande watertoren is uit duurzaamheidsoogpunt niet gesloopt, maar omgebouwd tot een school in combinatie met appartementen. In het ontwerp is de uitstraling van de bestaande bebouwing gecombineerd met een school met een modern en open gezicht, waarbij het welzijn van de kinderen voorop staat. Het schoolplein is tevens meegenomen in het totale ontwerp. Hierin is een veilige, maar ook uitdagende leeromgeving als uitgangspunt gebruikt.