Zoeken
img0.jpg

Politiebureau Almelo

Het politiebureau in het centrum van Almelo is ingrijpend gerenoveerd. Begin 2012 hebben wij het gebouw opgeleverd.  

Renovatie in plaats van nieuwbouw

Het politiebureau van Almelo diende gerenoveerd te worden. Het bestaande gebouw kon voor het grootste gedeelte uitstekend worden hergebruikt. Nieuwbouw was daarom onnodig en bovendien duurder en veel minder duurzaam. Met het vernieuwde politiebureau heeft ook de hele omgeving rondom het gemeentehuis een kwaliteitsimpuls gekregen. De uitstraling van het politiebureau moet zich daarbij kunnen meten met die van de nabijgelegen bibliotheek. De gevellijn van het politiebureau zoekt bewust aansluiting bij de gevellijn van de bibliotheek. Zo is een stedenbouwkundige wand tegenover het gemeentehuis ontstaan met een serene en representatieve uitstraling.

Optimaal binnenklimaat en Nieuwe Werken

Belangrijk uitgangspunt was een goed binnenklimaat. Het gebouw is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld m.b.v. een WKO-installatie. Daarnaast is er een daglichtafhankelijk gestuurde verlichting toegepast. Verder zijn er vegetatiedaken (sedum) op de laagbouw toegepast. Alle bestaande en nieuwe daken zijn afgekoppeld van het gemeentelijk riool en hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem. Ook het binneninrichting is geheel aangepakt, waarbij de introductie van Het Nieuwe werken centraal stond.