Zoeken
keukenrenovatie.jpeg

Renovatie voor Sint Joseph

In opdracht van woningstichting Sint Joseph zijn we bezig met het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden van keuken, badkamer en toilet. verdeeld over meerdere wijken in Almelo. De eerste woningen zijn klaar en naar tevredenheid opgeleverd aan de bewoners. 

keukenrenovatie.jpeg

Fasering

Terwijl de bewoners in hun huis kunnen blijven wonen worden de werkzaamheden uitgevoerd.

 

De eerste fase bestaat uit 16 woningen aan de Dahlia- en Tulpenstraat in Almelo waar de badkamer, toilet en keuken worden gerenoveerd. Tijdens de tweede fase worden 54 woningen voorzien van een nieuwe keuken inclusief tegelwerk. Ten slotte wordt de laatste fase uitgevoerd. Dit betreft 36 woningen die eveneens een nieuwe keuken met tegelwerk krijgen.

tablet.jpg

Keuzemogelijkheid

Tijdens de voorbereidingen heeft elke bewoner een persoonlijk gesprek met Goossen Te Pas Bouw waarin de bewoner zijn wensen kenbaar kan maken en uitleg krijgt wat hij kan verwachten tijdens de renovatiewerkzaamheden. De bewoners kunnen zelf de kleuren bepalen van de toe te passen materialen en hebben de keuze om hun keuken uit te breiden met inbouwapparatuur. Alle bewonerskeuze, meer- en minderwerk wordt digitaal vastgelegd.

LEAN-plannen

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden voor overlast kunnen zorgen. Maar door de werkzaamheden volgens de LEAN-methode te plannen proberen wij de overlast tot een minimum te beperken. Deze LEAN-planning wordt digitaal opgezet. Hiermee worden diverse overzichten gecreëerd zodat de opdrachtgever evenals de bewoners duidelijk worden geïnformeerd