Zoeken
photo.jpg

School ESV Enschede

De school van de Enschedese Schoolvereniging aan de Tichelseweg hebben wij in 2009 gerenoveerd / vernieuwd.

Pand aangepast aan onderwijsbehoefte

Het pand is bijzonder, want het is helemaal aangepast op de onderwijsbehoefte van de leerlingen en het leerproces. Dit ‘leren van de toekomst‘ komt overal terug: in de lessen, maar ook in het ruimtegebruik. Inhoud en vorm zijn volledig op elkaar afgestemd. Het vernieuwde schoolgebouw van de Enschedese Schoolvereniging (ESV) moet het onderwijs een flinke impuls geven.
De lokalen grenzen aan een grote hal waar volop ruimte is om invulling te geven aan thematisch onderwijs. In dit leerplein, het kloppende hart van dit gebouw, worden vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en science geïntegreerd. Zo kunnen kinderen hun opgedane kennis bij taal, lezen en rekenen op betekenisvolle wijze toepassen. Naast een leeromgeving is het leerplein ook de plek voor het geven van presentaties door kinderen, leerkrachten en ouders. Daarnaast kan aan groepen leerlingen begeleiding op maat en extra ondersteuning worden gegeven. Verder kan het leerplein, in combinatie met het speellokaal, gebruikt worden als podium. Musicals, weekbijeenkomsten en gezamenlijke vieringen spelen zich hier af. Voor publiek is meer dan genoeg plaats.

Leerplein

Het leerplein maakt een uitdagende en gevarieerde leeromgeving mogelijk, zowel voor individueel leren als samenwerken. Met behulp van samenwerkingstafels, individuele werkplekken en ICT-werkplekken met printfaciliteit is dit mogelijk gemaakt. De samenwerkingstafels zijn te gebruiken bij het leesonderwijs (tutorlezen en groepslezen). Ook is er een ruime mogelijkheid om werk van kinderen tentoon te stellen. Voor presentatiedoeleinden is een digitaal schoolbord op een centrale plaats voorhanden. Deze is te gebruiken door leerkrachten en leerlingen. Ook tijdens ouderavonden is dit schoolbord uitermate geschikt voor gebruik.

Grondige renovatie

Het gebouw van de Enschedese Schoolvereniging aan de Tichelweg dateert van 1974. Na kleine aanpassingen die in loop van de jaren zijn aangebracht, was het tijd om het schoolgebouw grondig te renoveren en inpandig te verbouwen. De renovatie duurde maar liefst tien maanden, van augustus 2009 tot mei 2010. Naast een interne verbouwing is ook de buitenkant aangepakt. Zo zijn de muren en het voegwerk gereinigd en is er nieuwe dakbedekking aangebracht. Bijzondere aandacht kregen isolatie en binnenklimaat. Alle lesruimtes hebben een luchtbewerkingssysteem gekregen, dat door voortdurende CO2-meting wordt aangestuurd. Ook is de tuin aan de achterkant vernieuwd en is de school omgeven door een nieuw hekwerk. Op het schoolplein na, dat in de grote vakantie nieuwe bestrating krijgt, is alles klaar.