Zoeken

Samen Slimmer Bouwen

Wij willen ons voortdurend verbeteren. Dit betekent niet stilstaan, maar goed luisteren naar onze omgeving, onze klanten, zelfkritisch zijn en zaken beter bekijken én beter doen.

SSB-logo-FC.jpg

Onder de naam "Samen Slimmer Bouwen" hebben wij, VolkerWessels-breed, een eigen programma t.b.v. Lean BouwenBIM en Ketensamenwerking. Met alle partners uit de waardeketen doorlopen wij het totale proces van ontwerp tot onderhoud om tot kostprijsverlaging, doorlooptijdverkorting en de juiste kwaliteit te komen. Dat betekent volgens ons niet harder werken, maar Samen Slimmer Bouwen. Ons programma wordt gedragen door de volgende pijlers:

  • Vooraf in kaart brengen van de klantwaarde.
  • Samen doelen stellen en samen problemen oplossen.
  • Onderkennen en elimineren van onnodige werkzaamheden en verspillingen.
  • Verbetering van het bouwproces door continue, integrale evaluatie.
Logo SSB + Zoek de verbinding en deel je ervaring.JPG