Zoeken

Wij zijn Goossen Te Pas

Wij zijn een bouwbedrijf dat voornamelijk opereert in oost en midden Nederland. Wij ontwikkelen en realiseren uiteenlopende projecten op het gebied van wonen, werken, zorg, winkelen en recreëren. Dat doen wij voor gemeenten, corporaties en andere opdrachtgevers, al dan niet in samenwerking met partners. Kleinschalig, maar ook veelomvattend en complex. Trajecten waarbij het aankomt op innovatief vermogen en organisatietalent.

Kantoor enschede aagepast.jpeg

VolkerWessels

Goossen Te Pas is een werkmaatschappij van VolkerWessels. VolkerWessels is een toonaangevende, internationale bouwonderneming die werkt volgens het ‘think global, act local’ principe. Dit Nederlandse concern heeft in totaal meer dan 130 lokale werkmaatschappijen. VolkerWessels speelt een sleutelrol in de samenleving met projecten en diensten die duurzaam bijdragen aan de leefomgeving. Wij bouwen aan wonen, werken en mobiliteit. Daarmee maken we deel uit van een sterk netwerk. Een netwerk dat uitgebreide expertise in alle bouwdisciplines bundelt en samenwerking bij multidisciplinaire en integrale projecten mogelijk maakt. Én dat de zekerheid biedt van een solide financiële positie.

Meerwaarde

Of het nu gaat om een utiliteitsgebouw, een bedrijfspand, woningen of gebiedsontwikkeling: bouwen is het waarmaken van een ambitie, het realiseren van een droom. Maar bouwen is ook een complex proces. Alle stappen daarin - ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, exploiteren, onderhouden, financieren - en de bewaking daarvan bepalen samen het succes van een bouwproject.

Wij beheersen het bouwproces en ondersteunen u naar wens en behoefte op één of meerdere onderdelen van dat proces. Wij voegen daar vanuit ervaring specifieke expertise aan toe en onderscheiden ons met de manier waarop wij het proces rond de realisering van uw ambitie organiseren: uw eisen, wensen en ambities zijn leidend.

Besparing

Met alle partners uit de waardeketen doorlopen wij het totale proces van ontwerp tot onderhoud om tot kostprijsverlaging, doorlooptijdverkorting en de juiste kwaliteit te komen. Dat betekent volgens ons niet zozeer harder werken, maar vooral Samen Slimmer Bouwen. Ons programma wordt gedragen door de volgende pijlers:

  • Vooraf in kaart brengen van de klantwaarde
  • Samen doelen stellen en samen problemen oplossen
  • Onderkennen en elimineren van onnodige werkzaamheden en verspillingen
  • Verbetering van het bouwproces door continue, integrale evaluatie

Kwaliteit, Veiligheid & Duurzaamheid

Wij stellen als bedrijf hoge eisen aan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Wij zijn gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001, VCA**, CO2-Prestatieladder, FSC standaard, PEFC standaard en voldoen aan de Bewuste Bouwers-gedragscode.

Zo hebben onze opdrachtgevers de zekerheid dat onze gebouwen volgens de juiste kwaliteit- , veiligheid- en duurzaamheidseisen uitgevoerd worden.

92  366.jpg

Directie

Onze organisatie kent een platte structuur met korte communicatielijnen, waarbij de directie bestaat uit Dick Nijkamp en Dinand van den Berg.