Zoeken

Bouwbezoek: collega’s inspireren en leren van elkaar

Afgelopen maandag brachten onze werkvoorbereiders en planvoorbereiders een bezoek aan ons bouwproject St. Jansdal in Harderwijk. Zij werden hartelijk ontvangen door onze collega’s Niels, Jan en Gerben. Na een informatieve presentatie over de uitvoering van de verschillende bouwfases kregen zij een rondleiding door bouwdeel Zuid, dat momenteel in aanbouw is.

1.jpg

Bouwen voor Sint Jansdal

Radiologie: In december 2020 hebben wij de uitbreiding van de afdeling radiologie opgeleverd. Dit nieuwbouw- en renovatieproject verbindt twee bestaande vleugels van het ziekenhuis met elkaar. Op de begane grond bevindt zich nu een ultramoderne radiologieafdeling met onder andere twee MRI-scanners, een niersteenvergruizer, doorlichtkamer en een PET/CT-scan. Op de eerste verdieping is de polikliniek cardiologie gevestigd.

Bouwdeel Zuid: In het najaar van 2021 is gestart met de bouw van Bouwdeel Zuid. Deze nieuwe vleugel zal onderdak bieden aan een scala aan afdelingen, waaronder een uitgebreide intensive care, een speciale verpleegafdeling voor kinderen en tieners, en een afdeling voor de behandeling van oncologiepatiënten. Op de begane grond komt een acute opnameafdeling, die fungeert als een brug tussen de spoedeisende hulp en de vervolgzorg. Dit zal resulteren in meer rust voor de andere verpleegafdelingen gedurende de avond- en nachturen.

Flexibiliteit is belangrijk

Flexibiliteit is essentieel bij bouwprojecten in een operationeel ziekenhuis. De benodigde extra vierkante meters worden niet alleen gerealiseerd door nieuwbouw, maar ook door verbouw. Door te integreren ín, óp en aan de bestaande bebouwing worden nieuwe ruimtes gecreëerd. Zo is er een tijdelijk ingang voor de ambulance en 1e hulp gerealiseerd. Als bouwpartner is het van groot belang om flexibel te zijn, zich aan te passen en goed inzicht te hebben in de werkprocessen binnen een ziekenhuis. Het kan voorkomen dat de geplande werkzaamheden moeten worden onderbroken vanwege een onverwachte gebeurtenis in het ziekenhuis.

Best Practice “weten waarvoor we bouwen”

Om elke werknemer bewust te maken van de omgeving waarin zij aan het werk gaan, is er door ons een projectinformatiefilm gemaakt. Deze informatieve film, getiteld "Weten waarvoor we bouwen", creëert bewustwording over de doelgroep en de werkomgeving. In de film krijgen medewerkers te zien voor wie zij werken, wat er aan de andere kant van de bouwplaats kan gebeuren en wie de betrokkenen zijn, waaronder bezoekers en patiënten van het ziekenhuis.

“We vinden het enorm belangrijk dat onze medewerkers weten waar en vooral voor wie ze bouwen."

Digitale presentaties

Bekijk de impressiefilm van de architect en gedetailleerde 3D BIM-filmpjes over ons bouwproject:

Uitleg ruimte indeling per bouwlaag vanuit het digitale 3D-model.

Project informatie